Saját kötet kiadása

Saját kötet kiadása

 

És akkor a gondolatokból könyv lesz…

 

A könyvkiadás kapcsán sokan gondolják, hogy még ma is bonyolult, időigényes és összetett folyamat. Igazuk van. Persze, a technika jóvoltából, egy kéziratból akár néhány óra alatt is lehet könyvet gyártani, csak hát…. 

A kéziratból a könyv elkészítését az teszi bonyolulttá és összetetté, hogy több szakember szakmunkája kell hozzá, sok munkafolyamat, aminek szigorúan meg van határozva a sorrendje, és ha minőségi könyvet szeretnénk, akkor egyik sem maradhat ki.

Hitvallásunk: a minőség

A kézirat megírása után, – ami esetleg évekig tartott, – lehangoló és lélekölő, ha a mondatokká érlelt gondolatok nyomtatási hibák és elütések társaságában köszönnek vissza a könyvben. Ha még nem ismerik elegen a szerző nevét, biztosan azt szeretné, ha a kéziratából jól szerkesztett,  népszerű könyv születne, ha már a borító látványa  megragadná az olvasót, a legelső  pillanatban.

Nálunk a könyv, a kézirattól a megjelenésig, az olvasónak készül, és egyben a szerző megelégedettségét is szolgálja. Olyannak kell lennie a könyvnek, hogy a szerző üzenete valóban eljusson az olvasóhoz. Ebben segít a szerkesztő, a tördelő, a borítótervező, akik igyekeznek mindvégig a szerző egyedi igényeinek megfelelni, vele folyamatosan egyeztetve.

Olyan könyvet alkotunk, aminek tartalmára és formájára is büszkék lehetünk. Törekszünk a tökéletességre, mert hisszük és valljuk, hogy a Gutenberg-galaxis törvényei nem engedik a kompromisszumos félmegoldásokat!

A könyv kiadása a könyvkiadó feladata.  A terjesztésben azonban, a jelenlegi körülmények között, a szerzők aktivitására is szükség van. A szerződésben megállapodott módon és arányban a szerző (néha szinte előállítási áron) megvásárolja az előre meghatározott példányszámú  könyvet a kiadótól, majd teljes áron értékesíti. Az ebből származó (akár több százezer, netán milliós nagyságrendű) bevétel  teljes egészében nála marad.

A szerzők évek óta kedvelik ezt a módszert, van, aki a sokadik könyvét írja, néhányan a 10. kötetet is elérték!  Mindenki üzleti lehetőségnek is tekinti. Ráadásul jelenleg ez az egyetlen mód, hogy  részese legyen a terjesztésnek.

Sok szerző azt vallja, hogy a lényeg a könyv megjelenése, ugyanakkor nagyon jó, ha a szerző anyagilag is érzi, hogy “letett valamit az asztalra”. Foglalkozik a könyve eladásával, kapcsolatba léphet olvasóival, a terjesztésből  bevétele lesz, és azt visszaforgathatja erre a területre. Elindulhat az írói karrierje.

 

A KÖNYVKIADÁS MENETE – a könyvkészítésről részletesebben

Munkafolyamatok:

Olvasószerkesztő:
A szerzővel való megállapodás, és a szerződés aláírása után megkérjük a szerzőt, hogy a végleges kéziratot küldje el e-mailben, csatolmányként. Ezt azonnal továbbítjuk a szerkesztőnek.

A szerkesztőn múlik a tartalom tálalása. Ellenőrzi a könyv (nem csak a regény, de a novellás- és  verseskötet,  vagy mese) felépítését, gondolati összefüggéseit, felhívja a figyelmet az esetleges ellentmondásokra.  Javítja az  elírásokat,  javaslatot tesz egy-egy kifejezés, szóhasználat megváltoztatására. A szerző vagy elfogadja, vagy nem, de megbeszélik. Ő a szerző alteregója, ugyanakkor a kötözködő olvasó is, egy személyben. Nálunk nagyon jó szakemberek végzik ezt a fontos  munkát. Mindegyikük magyar szakot végzett, ami azért nagyon lényeges, mert pontosan tudja, miről beszél. Munkája nélkülözhetetlen, ha igazán színvonalas művet akarunk megjelentetni.

Tördelés előtti korrektúra, első szerzői ellenőrzési pont:
A kiadás első lépéseként a kézirat a szerkesztőhöz kerül,  a szerzővel közösen végigcsiszolgatják a szöveget, majd véglegesítik. Amint végez a javaslatokkal, a szerző átnézi a javított kéziratot, elfogadja, vagy megvitatja a szerkesztővel a módosítási javaslatokat. A véglegesítés után kerül ugyanaz a kézirat  a korrektorhoz.

Korrektor:
Feladata a helyesírási és mondatszerkesztési hibák, elütések, egyebek javítása magában a szövegben. Tökéletes, biztos nyelvtani és nyelvészeti tudás szükséges hozzá, és az aktuális lexikonok, akadémiai nyelvészeti szabálygyűjtemények folyamatos használata.

Az esetleges hibákat javítja, és küldi ugyanazt a kéziratot a tördelőszerkesztőhöz.

 

Tördelőszerkesztő:
Betűtípust választ, megtervezi a könyv műszaki paramétereit, a tördelésre előkészített szöveget oldalakra bontja, a sorvégeket ellenőrzi, fattyúsorokat eltünteti, a képeket egyesével formázza, alkalmassá teszi a nyomdai feldolgozásra, címeket kiemeli, oldalszámozást elvégzi, megírja a tartalomjegyzéket…,  – nem is sorolom tovább.

Ebben a fázisban már pdf-et készít, tehát a hibákat csak ő tudja javítani.

Tördelés utáni korrektúra:
A tördelés „összeborítja” a szöveget. Hiába volt előtte hibátlan, több elválasztás, és egyéb elütés jelenhet meg a szövegben a  tördelés miatt. Fontos, hogy a szerző megint végignézze a könyv formátumú kéziratot, a szerkesztő és a korrektor is újra végigolvassa. Kiírják a hibákat oldalszám, és sorok száma szerint, mert a szövegbe ilyenkor már belenyúlni nem lehet.

Második korrektúra:
A korrektor, vagy a szerkesztő végigolvassa a könyvet, és újból kiírja a még benne maradt hibákat. A tördelő javítja, és a végső változatot elküldi a szerkesztőnek. (Ha még maradt benne hiba, még egy fordulót kell tartani.)  Csak ezek után mehet a nyomdába az – elméletileg – hibátlan könyv.

A végső nyomdai változatot a kiadóvezető és a szerző egyaránt megkapja.

Nyomdai kivitelezés:
A kiadó évek óta dolgozik a jelenlegi nyomdával, kifogástalan, magas színvonalú munkájuk mellett rugalmasak az igények kielégítésében.

Az elkészült könyvek terjesztése:
A nyomda átveszi a nyomdai anyagot, technológiai paraméterek szerint, és visszajelzi, ha még szükséges valami javítás, vagy minden rendben.

Amikor a könyvek  elkészültek,  a nyomda ingyen szállítja egy megadott budapesti címre, a vidéki szállítást mindig egyéni módon szervezzük meg.  Gyakran előfordul,  hogy  a szerző megy el a saját példányaiért a nyomdába.

A GARBO Könyvek kötetei nagykereskedőkön keresztül kerülnek az ország könyvesboltjaiba.

 

A Szerző szerepe

A könyvkiadás  a Szerző nézőpontjából nagy lehetőség, hiszen kézirata megjelenik könyv formájában, amelyre büszke lehet.  A Kiadó számára a könyvkiadás gazdasági tevékenység is, melynek anyagi haszna biztosítja működését.

A könyvkiadás sajátossága, hogy a példányszám növelésével csökken az egy könyvre számított  ár. Gazdasági szempontból tehát a legjobb a 10 000 példány kinyomtatása, az hatalmas bevételt és hasznot jelent, de azt a példányszámot el is kell adni, addig pedig tárolni kell a könyveket. (Méghozzá nagyon gondosan elzárva a sérülés lehetőségétől)

Ha 100 példányt nyomtatunk, az nagyon hamar elfogy, de az alapköltségek miatt az még nem gazdaságos. Tehát meg kell keresni, ki kell számolni azt a példányszámot, ami előreláthatólag még könnyen eladható, de már marad rajta a szerzőnek egy is haszna.

A GARBO Könyvek  kidolgozott egy rendszert, ami lehetővé teszi a még nem  ismert szerzők számára a saját kötettel való piacra lépést, a könyvesboltokban való megjelenést, ISBN számmal, hogy nemzetközileg nyilvántartott könyv formájában örökre nyomot hagyjon a magyar irodalomban.

A könyvek  kisebb, eladható példányszámban jelennek meg, azonban a terjesztéshez  is szükség van a Szerző közreműködésére, a Szerzővel való együttműködésre.

A kiadás folyamatában a különböző szakmunkák egymás utáni megszervezése, elvégzése  a kiadó feladata, a kiadás költségeit is a Kiadó fedezi. A kiadó magas minőségű könyvet készít, ez is a feladata. A könyv eladása, az olvasók megkeresése, a könyveknek az olvasók felé való kiajánlása a terjesztő feladata.  Ma az országban – különböző okok miatt – nem jól működik a terjesztés. Ezért kérjük meg a szerzőt, hogy vegye ki a részét a saját könyvének terjesztésében. A kész könyvekből – előre megállapodunk mindenben – bizonyos példányszámot átvesz, (az összegben is megállapodunk) a kész könyveket elviszi, terjeszti, és a bevétel 100 %-ban nála marad.  Ez a tevékenység nem bonyolult, segítünk, és a szerzőknek említésre méltó bevételt jelenthet.

A  Szerző nem azért fizet, hogy megjelenjen az írása. A Kiadó érdeke is ugyanaz, mint a Szerzőé: a lehető legjobb könyvet készíteni.  A könyvesboltokban  kicsit visszahúzza a vásárlási kedvet,  hogy a szerző neve még nem ismert, a saját köreiben azonban jól ismerik, és el is ismerik. Ha a Szerző a könyv borítóját, szinopszisát, saját magáról fontos dolgokat (ebben segít a kolléganőnk)  interneten  megosztja, akik megkapják, bizalommal nyitják meg, hisz ismerőstől jött. Utána továbbküldik a saját ismerőseiknek, … és így nagyon gyorsan terjed a híre. Megnézik, megtalálnak sok mindent a szerzőről, hiteles, – és így a legtöbbször meg is rendelik.

A szerzők számára kéziratuk kiadásánál az egyik legnagyobb problémát a kiadó kiválasztása jelenti. Jobbnál jobb ajánlatokat találnak, de lényeges szempont: ne csak az anyagiakat mérlegeljék. Attól, hogy nyomtatásban jelenik meg egy kézirat, az még nem nevezhető “könyvnek”! Ha nincs minden munkafázis a legjobb szakemberrel, lelkiismeretesen megcsináltatva, a Szerző nem lesz büszke saját könyvére.

 

Kiadó  a könyv kiadása mellett különböző szolgáltatásokkal segíti Szerzőt.

KIADÓI  SZOLGÁLTATÁSOK  A  KÖNYV  KIADÁSA MELLETT

A  könyv kiadásával kapcsolatos  szolgáltatások:

  • a szerkesztés munkálatai során állandó kapcsolattartás a szerkesztőkkel, személyes konzultáció      lehetősége,
  • a magyar nyelv szabályainak, és  az irodalmi nyelvnek megfelelő szerkesztés,
  • megfelelő betűméretet használó, odaillő betűtípust választó, szakszerű  tördelés,
  • pontos korrektúra,
  • megfelelő nyomdai előkészítés,
  • ISBN szám,
  • a könyv teljes nyomdaköltsége,
  • a kész könyv terjesztése  az ország  könyvesboltjaiban,
  • igény esetén könyvbemutató megrendezése, részletek felolvasásával a könyvből,  dedikálással,

Az űrlap alja