Saját kötet kiadása

És akkor a gondolatokból könyv lesz…

A könyvkiadás kapcsán sokan gondolják, hogy még ma is bonyolult, időigényes és összetett folyamat. Igazuk van. Persze, a technika jóvoltából, egy kéziratból akár néhány óra alatt is lehet könyvet gyártani, csak hát…. 

A kéziratból a könyv elkészítését az teszi bonyolulttá és összetetté, hogy több szakember szakmunkája kell hozzá, sok munkafolyamat, aminek szigorúan meg van határozva a sorrendje, és ha minőségi könyvet szeretnénk, akkor egyik sem maradhat ki.

Hitvallásunk: a minőség

A kézirat megírása után, – ami esetleg évekig tartott, – lehangoló és lélekölő, ha a mondatokká érlelt gondolatok nyomtatási hibák és elütések társaságában köszönnek vissza a könyvben. Ha még nem ismerik elegen a szerző nevét, biztosan azt szeretné, ha a kéziratából jól szerkesztett,  népszerű könyv születne, ha már a borító látványa  megragadná az olvasót, a legelső  pillanatban.

Nálunk a könyv, a kézirattól a megjelenésig, az olvasónak készül, és egyben a szerző megelégedettségét is szolgálja. Olyannak kell lennie a könyvnek, hogy a szerző üzenete valóban eljusson az olvasóhoz. Ebben segít a szerkesztő, a tördelő, a borítótervező, akik igyekeznek mindvégig a szerző egyedi igényeinek megfelelni, vele folyamatosan egyeztetve.

Olyan könyvet alkotunk, aminek tartalmára és formájára is büszkék lehetünk. Törekszünk a tökéletességre, mert hisszük és valljuk, hogy a Gutenberg-galaxis törvényei nem engedik a kompromisszumos félmegoldásokat!

A könyv kiadása a könyvkiadó feladata.  A terjesztésben azonban a szerzők aktivitására is szükség van. A szerződésben megállapodott módon és arányban a szerző (néha szinte előállítási áron) megvásárolja a könyveket a kiadótól, majd teljes áron értékesíti. Az ebből származó (akár több százezer, netán milliós nagyságrendű) összeg teljes egészében nála marad.

A szerzők évek óta kedvelik ezt a módszert, van, aki a harmadik könyvét írja, és mindenki üzleti lehetőségnek is tekinti. Ráadásul jelenleg ez az egyetlen mód, hogy  anyagilag is részesüljön a könyv sikeréből.

Sok szerző azt vallja, hogy a lényeg a könyv megjelenése, ugyanakkor nagyon jó, ha a szerző anyagilag is érzi, hogy “letett valamit az asztalra”. Foglalkozik a könyve eladásával, ebből bevétele lesz, és azt visszaforgathatja erre a területre. Elindulhat az írói karrierje.

 

A KÖNYVKIADÁS MENETE – a könyvkészítésről részletesebben

Munkafolyamatok:

Olvasószerkesztő:
A szerzővel való megállapodás, és a szerződés aláírása után megkérjük a szerzőt, hogy a végleges kéziratot küldje el e-mailben, csatolmányként. Ezt azonnal továbbítjuk a szerkesztőnek.

A szerkesztőn múlik a tartalom tálalása. Ellenőrzi a könyv (nem csak a regény, de a novellás- vagy verseskötet) felépítését, gondolati összefüggéseit, felhívja a figyelmet az esetleges ellentmondásokra. Javítja az esetleges elírásokat, javaslatot tesz egy-egy kifejezés, szóhasználat megváltoztatására. A szerző vagy elfogadja, vagy nem, de megbeszélik. Ő a szerző alteregója, ugyanakkor a kötözködő olvasó is, egy személyben. Szerencsére nálunk nagyon jó szakemberek végzik ezt a munkát. Mindegyikük magyar szakot végzett, ami azért nagyon lényeges, mert pontosan tudja, miről beszél. Munkája nélkülözhetetlen, ha igazán színvonalas művet akarunk megjelentetni.

Tördelés előtti korrektúra, első szerzői ellenőrzési pont:
A kiadás első lépéseként a kézirat a szerkesztőhöz kerül,  a szerzővel közösen végigcsiszolgatják a szöveget, majd véglegesítik. Amint végez a javaslatokkal, a szerző átnézi a javított kéziratot, elfogadja, vagy megvitatja a szerkesztővel a módosítási javaslatokat. A véglegesítés után kerül ugyanaz a kézirat  a korrektorhoz.

Korrektor:
Feladata a helyesírási és mondatszerkesztési hibák, elütések, egyebek javítása magában a szövegben. Tökéletes, biztos nyelvtani és nyelvészeti tudás szükséges hozzá, és az aktuális lexikonok, akadémiai nyelvészeti szabálygyűjtemények folyamatos használata.

Az esetleges hibákat javítja, és küldi ugyanazt a kéziratot a tördelőszerkesztőhöz.

 

Tördelőszerkesztő:
Betűtípust választ, megtervezi a könyv műszaki paramétereit, a tördelésre előkészített szöveget oldalakra bontja, a sorvégeket ellenőrzi, fattyúsorokat eltünteti, a képeket egyesével formázza, alkalmassá teszi a nyomdai feldolgozásra, címeket kiemeli, oldalszámozást elvégzi, tartalomjegyzéket készít.

Ebben a fázisban már pdf-et készít, tehát a hibákat csak ő tudja javítani.

Tördelés utáni korrektúra:
A tördelés „összeborítja” a szöveget. Hiába volt előtte hibátlan, több elválasztás, és egyéb elütés jelenhet meg a szöveg  tördelés miatt. Fontos, hogy a szerző megint végignézze a könyv formátumú kéziratot, a szerkesztő és a korrektor is újra végigolvassa. Kiírják a hibákat oldalszám, és sorok száma szerint, mert a szövegbe ilyenkor már belenyúlni nem lehet. 

Második korrektúra:
A korrektor, vagy a szerkesztő végigolvassa a könyvet, és újból kiírja a még benne maradt hibákat. A tördelő javítja, és a végső változatot elküldi a szerkesztőnek. (Ha még maradt benne hiba, még egy fordulót kell tartani.)  Csak ezek után mehet a nyomdába az – elméletileg – hibátlan könyv.

A végső nyomdai változatot a kiadóvezető és a szerző egyaránt megkapja.

Nyomdai kivitelezés:
A kiadó évek óta dolgozik a jelenlegi nyomdával, kifogástalan, magas színvonalú munkájuk mellett rugalmasak az igények kielégítésében.

Az elkészült könyvek terjesztése:
A nyomda átveszi a nyomdai anyagot, technológiai paraméterek szerint, és visszajelzi, ha még szükséges valami javítás, vagy minden rendben.

A könyvek elkészültekkor a nyomda ingyen szállítja egy megadott budapesti címre, a vidéki szállítást mindig egyéni módon szervezzük meg, de a legtöbbször a szerző megy el a saját példányaiért a nyomdába.

A GARBO Könyvek nagykereskedőkön keresztül kerülnek az ország könyvesboltjaiba.

 

A Szerző szerepe

A könyvkiadás  a Szerző nézőpontjából nagy lehetőség, hiszen kézirata megjelenik könyv formájában, amelyre büszke lehet.  A Kiadó számára a könyvkiadás gazdasági tevékenység is, melynek anyagi haszna biztosítja működését.  

A könyvkiadás sajátossága, hogy a példányszám növelésével csökkenni fog az egy könyv ára. Gazdasági szempontból tehát a legjobb a 10 000 példány, az hatalmas bevételt és hasznot jelent, de azt a példányszámot el is kell adni, addig pedig tárolni kell.

Ha 100 példányt nyomtatunk, az nagyon hamar elfogy, de az alapköltségek miatt az még nem gazdaságos. Tehát meg kell keresni, ki kell számolni azt a példányszámot, ami előreláthatólag még könnyebben eladható, de már marad rajta a szerzőnek egy kis haszna is.

A GARBO Könyvek  kidolgozott egy rendszert, ami lehetővé teszi a még nem  ismert szerzők számára a saját kötettel való piacra lépést, a könyvesboltokban való megjelenést, ISBN számmal, hogy nemzetközileg nyilvántartott könyv formájában örökre nyomot hagyjon a magyar irodalomban.

A könyvek  kisebb, eladható példányszámban jelennek meg, ehhez azonban  szükség van a Szerző közreműködésére, a Szerzővel való együttműködésre. Az első perctől kezdve a szerzővel együttműködve készül a szerkesztés, és a tördelés is.

A kiadás folyamatában a különböző szakmunkák egymás utáni megszervezése, elvégzése  a kiadó feladata, a kiadás költségeit is a Kiadó fedezi. A könyv megjelenése után a terjesztőnek szállítjuk el a könyveket.

A kiadó magas minőségű könyvet készít, ez a feladata. A könyv eladása, az olvasók megkeresése, a könyveknek az olvasók felé való kiajánlása a terjesztő feladata.  Ma az országban – különböző okok miatt – nem jól működik a terjesztés. Ezért kérjük meg a szerzőt, hogy vegye ki a részét a saját könyvének terjesztésében. A kész könyvekből – előre megállapodunk mindenben – bizonyos példányszámot átvesz, (az összegben is megállapodunk) a kész könyveket elviszi, terjeszti, és a bevétel 100 %-ban nála marad.  Ez a tevékenység nem bonyolult, segítünk, és a szerzőknek említésre méltó bevételt jelenthet.

A  Szerző nem azért fizet, hogy megjelenjen az írása. A Kiadó érdeke is ugyanaz, mint a Szerzőé: a lehető legjobb könyvet készíteni.  A könyvesboltokban  kicsit visszahúzza a vásárlási kedvet,  hogy a szerző neve még nem ismert, a saját köreiben azonban jól ismerik, és el is ismerik. Ha a Szerző a könyv borítóját, szinopszisát, saját magáról fontos dolgokat (ebben segít a kolléganőnk)  megosztja a saját ismerősei között, akik megkapják, bizalommal nyitják meg, hisz ismerőstől jött. Utána továbbküldik a saját ismerőseiknek, … és így nagyon gyorsan terjed a híre. Megnézik, meg is rendelhetik, és a legtöbbször meg is rendelik.

A szerzők számára kéziratuk kiadásánál az egyik legnagyobb problémát a kiadó kiválasztása jelenti. Jobbnál jobb ajánlatokat találnak, de lényeges szempont: ne csak az anyagiakat mérlegeljék. Attól, hogy nyomtatásban jelenik meg egy kézirat, az még nem nevezhető “könyvnek”! Ha nincs minden munkafázis a legjobb szakemberrel, lelkiismeretesen megcsináltatva, a Szerző nem lesz büszke saját könyvére.

 

Kiadó  a könyv kiadása mellett különböző szolgáltatásokkal segíti Szerzőt.

KIADÓI  SZOLGÁLTATÁSOK  A  KÖNYV  KIADÁSA MELLETT

 A  könyv kiadásával kapcsolatos  szolgáltatások:

  • a szerkesztés munkálatai során állandó kapcsolattartás a szerkesztőkkel, személyes konzultáció      lehetősége,
  • a magyar nyelv szabályainak, és  az irodalmi nyelvnek megfelelő szerkesztés,
  • megfelelő betűméretet használó, odaillő betűtípust választó, szakszerű  tördelés,
  • pontos korrektúra,
  • megfelelő nyomdai előkészítés,
  • ISBN szám,
  • a könyv teljes nyomdaköltsége,
  • a kész könyv terjesztése  az ország  könyvesboltjaiban,
  • igény esetén könyvbemutató megrendezése, részletek felolvasásával a könyvből,  dedikálással,
Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.