Az Íróműhely tematikája

HAT ELŐADÁS AZ IRODALMI MŰ LÉTREHOZÁSÁRÓL, TÖKÉLETESSÉ FORMÁLÁSÁRÓL ÉS KÖZKINCCSÉ TÉTELÉRŐL

Szerző: SZECSŐDY PÉTER

A tematika másolása, részletek felhasználása, nyilvános helyen való előadása csak a szerző engedélyével lehetséges.

2009. szeptember

(vázlat)

Hogyan lesz egy témából mű?

Miért ír az ember?

Mi az írás célja, értelme, mi lehet a legmagasabb elvárt hatása?

Mi a téma?

Miben különbözik egy vers, novella, dráma, regény, bohózat témája?

Mi az attribútuma annak, hogy egy történetből, érzésből, látványból, eseményből téma legyen?

Van-e általános művészet?

Hogyan változik a téma koronként, és mi ennek az oka?

Ma hogyan közelíti meg ugyanazt a témát egy lektűríró, egy költő stb.?

 

Az írás elsősorban munka. Magyarországon, ma, több ok miatt szinte mindenkinek ingyenes, vagy inkább ráfizetéses munka. Ennek ellenére, ha komolyan végzik, éppen olyan keserves (de értékes is) lehet, mintha megfizetnék.

Az európai társadalom tagjaiként egy hihetetlenül kimunkált, kölcsönös függőségre épülő szisztéma részei vagyunk. A többi ember munkája nélkül a legalapvetőbb életszükségleteink és az ugyanolyannak tekintett luxusigényeink is sérelmet szenvednek. Íróként vagy költőként is csak kis csavarok vagyunk a rendszerben, semmi okunk többnek vélni magunkat, mint bárki mást, aki becsületes munkát végez.

*

A téma, amit választunk (vagy úgy érezzük, hogy „ő” választ minket), önmagát menedzseli bennünk, akkor is csak a miénk, ha más már feldolgozta korábban, másképpen. Annyira a miénk, hogy ha elveszíti érdeklődésünket, el kell ejteni. Nem szabad erőltetni, mert azt az olvasó azonnal megérzi. Talán majd visszatér hozzánk új köntösben, más tapasztalatainkhoz kötődik, jobban kiteljesedhet.

Nem biztos, hogy zsenik vagyunk, de ha igen, ennek bizonyítékát ne tegyük tönkre túlzott makacsságunkkal. Megjegyzem, szerintem a zseni nem különb a többi embernél, csak bizonyos irányban hatékonyabb.

Egy ingerszegény környezetben élő emberel is rengeteg olyasmi történhet, ami témává alakulhat benne. Ám a ránk zúduló információtömegből (tévé, filmek, látvány-élmények, hallomások stb.) is válogathatunk. A legjobb téma azonban mindenképpen az, amit agyunk, tudatunk minden rétegén átszűrtünk. Amiről nem tudjuk, hogyan bukkant fel, de úgy érezzük, mindig is ott volt bennünk.

Hogyan tehetünk valamit, ami csak a miénk mások számára is hozzáférhető élménnyé? Hogyan fordítsuk le látomásunkat más számára?

 

Feladatok: Két-háromsoros témaösszefoglalók készítése, versből, epikai illetve drámai alkotásból.

Felvetett témák megközelítése a három műnem szempontjából.

Egy téma háromféle (műnemben való) megjelenítése.